شرکت فیدار سگال پارسیان در سال 91 ، در راستای پشتیبانی از بازار داخلی ، دست به طراحی و ساخت پرینترهای فلت بد در سایزهای کوچک نمود . با توجه به اینکه بیش از هشتاد درصد قطعات این دستگاه ها در درون کشور طراحی و ساخته شده است ، قیمت نهایی دستگاه نسبت به دستگاههای مشابه خارجی بسیار پایین تر است . تمامی دستگاهها قابلیت ارائه بهمراه نرم افزار مخصوص چاپ  (RIP) را دارند. این دستگاهها با انواع جوهرهای مخصوص دستگاههای فلت بد قابل ارئه هستند

طراحی : آسان پرداز